Välkommen!

Vi är ett medelstort företag inom Ventilationsbranschen där vi åtar oss allt från små reparationer till entreprenader. Våra kunder är allt från mindre fastighetsägare till köpcentrum, kommuner och byggentreprenörer.

Vår styrka är att vi har korta inställelsetider och korta beslutsvägar inom företaget.

VD Jonas Boberg